Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo daiktų perdavimo, jeigu sutartis nenumato ko kita, kaip tai numato teisės aktai.

Jeigu į paketą nebuvo įdėta garantijos kortelė, tai reiškia, kad gamintojos tokios neišrašo, ir tokiu atveju garantijos pagrindas yra pirkimo čekis arba faktūra. Šie dokumentai traktuojami kaip garantinio taisymo pagrindas.       

Atkreipiame dėmesį, kad Civilinio kodekso 6.335 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad jeigu pirkėjas negali naudotis daiktais, kuriems yra nustatytas kokybės garantijos terminas, dėl nuo pardavėjo priklausančių kliūčių, tai garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol pardavėjas tas kliūtis pašalina, o šio straipsnio 4 dalyje nurodoma, garantijos terminas pratęsiamas tokiam laikui, kurį pirkėjas negalėjo daikto naudoti dėl trūkumų, jeigu pirkėjas tinkamai pranešė pardavėjui apie pastebėtus trūkumus.

Visiems parduodamiems elektriniams paspirtukams, elektriniams dviračiams, riedžiams, riedlentėms ir kitoms pekėms suteikiama  24 mėnesių garantija ir 6 mėnesių garantija baterijai. 

Garantija
 
1.           Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams, originalūs produktai gali skirtis nuo vaizduojamų. Nurodytos nuotraukos negali būti panaudotos kaip pretenzijų pagrindas. Prekė laikoma kokybiška, jei ji atitinka internetinėje parduotuvėje pateiktą pavyzdį, modelį ar aprašymą. Pardavėjas neatsako už Prekių turinį, pavyzdžiui, knygų redagavimo, vertimo klaidas ar kokybę, dėl kurio atsakomybė tenka išimtinai Prekės leidėjui/gamintojui.
2.           Galimai nekokybiškos Prekės pirmiausia yra pateikiamos į Pardavėjo garantinio aptarnavimo servisus, tik nustačius, kad Prekė yra nekokybiška Pirkėjo prašymas dėl nekokybiškos Prekės gali būti vykdomas. 
3.           Prekės yra siunčiamos į garantinio aptarnavimo centrus, kurie gali būti ir kitoje ES valstybėje. Tokiu atveju prekės garantinio aptarnavimo procesas trunka nuo 14 iki 70 (keturiolikos iki septyniasdešimties) kalendorinių dienų, priklausomai nuo prekės pobūdžio. Pabrėžiame, jog visais atvejais  garantinį procesą siekiame atlikti per kuo trumpesnį laiko tarpą. 
4.           Įrenginiai, pateikiami garantiniam aptarnavimui negali talpinti Pirkėjo asmeninių duomenų, SIM kortelių. Pardavėjas neatsako ir nepadengia išlaidų už informaciją, esančią garantiniam aptarnavimui pateikiamuose įrenginiuose, tokios informacijos atkūrimą ar atstatymą. 
5.           Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos. Prieš naudodamasis Preke Pirkėjas turi atidžiai perskaitykite prekės eksploatavimo instrukciją, jei tokia yra.
6.           Iš garantinio aptarnavimo centro ir (ar) iš Pardavėjo neatsiimtos, garantiniam aptarnavimui perduotos prekės yra saugomos 3 (tris) mėnesius. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo pirmo pranešimo Pirkėjui jo nurodytais kontaktais (telefonu, el. pašto adresu ar pan.) apie tai, kad Pirkėjas gali atsiimti prekę grįžusią iš garantinio aptarnavimo centro. Per numatytą terminą Pirkėjui neatsiėmus prekės, pardavėjas turi teisę prekės nebesaugoti, Prekė gali būti utilizuojama. Tokiu atveju Pardavėjas nėra atsakingas už neatsiimtoje prekėje likusią Pirkėjo informaciją ir kitus dėl tokio prekės sunaikinimo patirtus Pirkėjo nuostolius.
7.           Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo pirkėjo (vartotojo) teisių, kurias, įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, nustato teisės aktai. Ginčai dėl prekių kokybės, grąžinimo ir kitų pirkimo – pardavimo sąlygų sprendžiami pirkimo – pardavimo taisyklių nustatyta tvarka ir remiantis nacionaliniais teisės aktais. 
8.           Į visus Jūsų klausimus mielai atsakysime elektroniniu paštu info@iver.lt ir telefonu 8 6377 6086.
9.           Prašymus ar skundus dėl mūsų internetinėje parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje – http://ec.europa.eu/odr/.
Brokuotos arba nepilnos komplektacijos prekės
 
10.           Pirkėjas, norintis pateikti skundą dėl brokuotos ar nepilnos komplektacijos prekės, tai padaryti gali „iVER.LT“ parduotuvės prekių grąžinimo skyriuje arba elektroniniu paštu info@iver.lt.
11.           Teikdamas skundą pirkėjas turi nurodyti tokią informaciją:
12.      Prekės užsakymo numerį;
13.      Pateikti/įvardyti Prekės broko, gedimo požymius ar trūkstamą dalį;
14.      Pateikti kitus įrodymus (pavyzdžiui, Prekės nuotrauką, brokuotos vietos nuotrauką (jei tai mechaninis pažeidimas ir įmanoma nufotografuoti), Prekės pakuotės nuotrauką, kita.
15.           Teikdamas skundą pirkėjas turi nurodyti, kaip pageidauja, kad būtų išspręsta pretenzija:
16.      Brokuotą prekę prašoma pakeista kokybiška preke; 
17.      Ne pilnos komplektacijos prekę prašoma papildyti trūkstamomis komplektuojančiomis dalimis;
18.      Prašoma Prekei pritaikyti nuolaidą, t. y. atitinkamai sumažinti Prekės kainą;
19.      Prašoma grąžinti sumokėtus pinigus.
20.           Išnagrinėjus pretenziją, atsakymas pateikiamas per 14 (keturiolika) dienų. Pinigų grąžinimo atveju, Pardavėjas Pirkėjui grąžina pinigus už Prekę ir jos pristatymo išlaidas. Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties užsakymo Prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant Prekes kartu su grąžinamomis Prekėmis ir tik apimtimi, lygia minėtų tarifų skirtumui. Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas.
Robotų siurblių garantinės taisyklės - 

 1. Jūsų įsigytam siurbliui robotui nuo jo įsigijimo datos, suteikiama garantija:
 • 24 mėnesių garantinis laikotarpis;
 • akumuliatoriui, bei besidėvinčioms dalims: (ratukai,  šepetėlių mechanizmai) – 12 mėnesių garantinis laikotarpis ;
 • garantija netaikoma – robotų filtrams, šepečiams, bei kitoms keičiamoms detalėms, kurios įrenginio eksploatavimo metu nusidėvi ir privalo būti keičiamos.
 1. Garantija negalioja, jei:
 • nesilaikyta techninių eksploatavimo sąlygų (robotas ilgai nebuvo valomas, nekeičiami filtrai, buvo pritaikytos neoriginalios atsarginės dalys, nustatytas ugnies poveikis, į robotą buvo patekusi drėgmė, pašaliniai daiktai);
 • gedimas atsirado dėl pirkėjo kaltės;
 • produktas yra sugadintas dėl gamtos stichijos ar mechaninio poveikio;
 • atsiradusius gedimus šalino neįgalioto serviso darbuotojas/asmuo;
 • prietaisas buvo sąmoningai sugadintas, ardytas;
 • grindų valymo robotas buvo naudotas ne vidaus patalpose, arba netinkamomis sąlygomis;
 • yra pažeistas, ar nutrintas roboto serijos numeris;
 • robotas buvo transportuojamas ne originalioje pakuotėje.

KADA GARANTIJA NETAIKOMA:

 •  Garantija netaikoma produktą sugadinus dėl neatsargumo (netikėtai sutrenkus), aplaidumo, naudojant ir prižiūrint kitaip, nei nurodė tiekėjas ar įprasta praktikoje.
 •  Garantija nepadengia žalos, padarytos trečiųjų asmenų ar žalos, kurią lėmė tyčinis nusižengimas.
 •  Garantija netaikoma esant įprastam produkto nusidėvėjimui, taip pat produktams, kurie buvo pakeisti nesilaikant gamintojo instrukcijų.
 •  Garantija netaikoma trūkumams, sąlygotiems netinkamo montavimo, naudojimo ar priežiūros, taip pat taisymams, kuriuos atlikote Jūs ar tretieji asmenys, kurie nėra įgalioti „iVER.LT“ meistrai.
 •  „iVER.LT“ garantija taikoma tik originalioms detalėms.
 •  Nepadengiami nuostoliai, atsiradę dėl gaisro, žaibo, audrų, vandalizmo ar nesaugaus pervežimo.
 • Detalės, kurios nusidėvi dėl produkto naudojimo, nėra įtraukiamos į garantiją, pvz.: ratlankio dalis, kuri liečiasi su stabdžių kaladėlėmis, dažai, stabdžių kaladėlės, sėdynė, padangos,kameros, vairo rankenėlės, vairo iškyšos, balnelio stovas, judamų dalių guoliai ir tarpinės, žvaigždės, žvaigžių blokai, stabdžių ir pavarų trosai. Garantija taip pat nesuteikiama, jei prekei buvo daryti netinkami pakeitimai, modifikacijos.

 

Jei produktas grąžinamas „iVER.LT“ be pagrįstos priežasties arba dėl defekto, atsiradusio dėl anksčiau minėtų aplinkybių, mes pasiliekame teisę atmesti kliento prašymą ir grąžinti produktą klientui, pastarajam apmokant grąžinimo išlaidas.